„Systemy wczesnego ostrzegania przed  zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”

 

Aktualności:

"Systemy wczesnego ostrzegania. Szkolenie".

"Test stystemu ostrzegawczego. Zawyją syreny w powiecie".

http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/99095/system_wczesnego_ostrzegania_w_powiecie_szydlowieckim

 

 

logo_projektjpg [2992x521]

 

 

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

Wartość całkowita projektu – 370 499,98 zł

Dofinansowanie: 79,99 % kosztów kwalifikowalnych – 291 599,98 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Termin realizacji projektu: 27.07-2016- 30.09.2017.Cel główny projektu
– ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych
z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.

Celami szczegółowymi są: włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu,  zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckie na temat systemu oraz zagrożeń.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt w postaci 16 punktów alarmowych syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pulpity sterowania 5 sztuk (po jednej dla każdej gminy) oraz centralą alarmową znajdującą się
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. W ramach zadania odbędą się także działania edukacyjne. System ten będzie połączony z systemem wojewódzkim będzie z nim całkowicie kompatybilny. Projekt dostarczy rozwiązań opartych na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych wspomagających pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminnych podmiotów współpracujących z powiatem szydłowieckim. Realizacja założeń i budowa systemu jest niezbędnym elementem do zachowania bezpieczeństwa dla całego powiatu szydłowieckiego oraz województwa.

 

  Ulotka informacyjna

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.