Końcowy odbiór systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki

Powiat Szydłowiecki zakończył realizację ww. projektu dofinansowanego w 80% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu nastąpił końcowy odbiór systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim. W odbiorze uczestniczyli Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Adam Włoskiewicz, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, oraz  przedstawiciele gminy Jastrząb i Orońsko przy udziale komisji w składzie: Magdalena Kisiel, Sylwia Pietras – Wolska i Wojciech Burski oraz prezesa firmy Elbox Jerzego Figlusa – wykonawcy zadania.

Na obszarze powiatu szydłowieckiego, w celu ochrony życia oraz wczesnego wykrywania i reagowania na otaczające zagrożenia, utworzono 19 punktów alarmowania, wyposażonych w Elektroniczne Wielofunkcyjne Syreny Alarmowe (EWSA) o mocy, budowie i zasięgu dostosowanym do warunków w terenie.

W skład systemu wchodzi:

16 syren alarmowych szczelinowych:

2 syreny w Gminie Szydłowiec + włączenie do systemu 3 syren wirnikowych oraz pulpit

3 syreny w Gminie Jastrząb oraz pulpit

3 syreny w Gminie Mirów oraz pulpit

6 syren w Gminie Chlewiska oraz pulpit

2 syreny w Gminie Orońsko oraz pulpit

W Powiecie Szydłowieckim zamontowano centralę alarmową.

Odbiór systemu na poziomie powiatowym odbył się 13-14 listopada 2017r. przy udziale specjalisty d.s technicznych Artura Zielińskiego, komisji powiatowej oraz osób odpowiedzialnych za system w poszczególnych gminach.

W dniu 30 listopada 2017r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie udostępnił środowisko testowe dla systemu powiatu szydłowieckiego.

Głównym celem projektu jest ostrzeganie ludności o zagrożeniach związanych z katastrofami naturalnymi, atakami terrorystycznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny. Montowany system pozwoli na włączenie się do sprawnego i profesjonalnego systemu dla całego województwa, wzmocnienie potencjału alarmowego całego powiatu,  zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa powiatu szydłowieckiego na temat systemu oraz zagrożeń.

Tytuł projektu: Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

Wartość całkowita projektu – 480 182,00 zł

Dofinansowanie: 80 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Termin realizacji projektu: 27.07-2016 r.- 30.12.2017 r.

 

fundusze_europejskie.jpg

 

PR.

 

Opublikowano: 05 grudnia 2017 12:26

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 935

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.