Funkcję Rzecznika Konsumentów pełni Katarzyna Ruzik.
 
Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
I piętro, pok. nr 100
tel. 48 617-70-00 w. 28
e-mail: rzecznik_konsumenta@szydlowiecpowiat.pl

Przyjmowanie interesantów:
- wtorki w godz. 15:30 - 18:00
- poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 15:30 - 16:30
 


 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega bezpośrednio Staroście.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania w szczególności:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  5. przedkładanie staroście w terminie do dnia 31 marca każdego roku do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze urzędu wojewódzkiego.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.