Już uruchomiony: System Wczesnego Ostrzegania dla Powiatu Szydłowieckiego


W dniach 13-14 listopada 2017r. został przeprowadzony powiatowy odbiór systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Odbiór systemu odbył się w każdej z gmin powiatu szydłowieckiego przy udziale osób z gminnych Centrów Zarządzań Kryzysowych odpowiedzialnych za obsługę i wdrażanie systemu z ramienia gmin, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Szydłowcu: Magdaleny Kisiel - przewodniczącej komisji, Sylwii Pietras-Wolskiej i Wojciecha Burskiego oraz specjalisty ds. łączności radiowej, ostrzegania i alarmowania Artura Zielińskiego, a atkże przedstawicieli wykonawcy: Konsorcjum ELBOX Sp. z o.o. Przemysław Szadkowski i Centrum Usług Elektronicznych SCH Elektronik Jonatan Nowakowski.

Test syren alarmowych przeprowadzono w ramach wdrożenia projektu pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację którego Powiat Szydłowiecki uzyskał dofinansowanie w 80%. Ogólna wartość projektu to ponad 480 tys. zł. Beneficjentem jest Powiat Szydłowiecki, zaś Partnerami Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów.

Na obszarze powiatu szydłowieckiego, w celu ochrony życia oraz wczesnego wykrywania i reagowania na otaczające zagrożenia, utworzono 19 punktów alarmowania, wyposażonych w Elektroniczne Wielofunkcyjne Syreny Alarmowe (EWSA) o mocy, budowie i zasięgu dostosowanym do warunków w terenie.

 

pa02.jpg

 

Syreny zostały zamontowane: w Szydłowcu, (PSP przy ul. Folwarcznej 4, PSP przy ul. Wschodniej 57), w Majdowie (OSP), Woli Korzeniowej (OSP), Wysokiej (OSP), w Jastrzębiu (Urząd Gminy),Woli Lipienieckiej Małej (OSP), Gąsawach Rządowych (OSP), w Mirowie (Urząd Gmin), Bieszkowie Górnym (OSP), Zbijowie Małym (Zespół szkolno-przedszkolny), w Skłobach (OSP), Broniowie (OSP), Pawłowie (OSP), Ostałowie (stacja uzdatniania wody), Chlewiskach (OSP), Budkach (OSP), w Orońsku (Urząd Gminy) i w Ciepłej (PSP).

 

800zdjecie_3.jpg

 

Do sterowania syrenami przewidziano Powiatową Centralę Alarmową zbudowaną w oparciu o Modułową Centralę Alarmową, a do sterowania syrenami w gminach zainstalowano pulpity sterujące z punktami dostępowymi. Głównym zadaniem wprowadzonego systemu jest emitowanie akustycznych sygnałów alarmowych i komunikatów głosowych informujących mieszkańców o sposobie postępowania. Komunikaty głosowe odtwarzane mogą być z pamięci syreny oraz ,,na żywo" poprzez radiotelefon.

Zainstalowany i uruchomiony System Wczesnego Ostrzegania dla Powiatu Szydłowieckiego przeszedł pozytywny odbiór techniczny,  jest w pełni sprawny i może realizować zadania ostrzegania i alarmowania ludności o wszelkiego typu zagrożeniach w ramach zarządzania kryzysowego oraz w ramach systemu wykrywania i alarmowania.


al.


fundusze_europejskie.jpg

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Partnerzy Projektu: Gmina Szydłowiec, Gmina Jastrząb, Gmina Chlewiska, Gmina Orońsko, Gmina Mirów

Wartość całkowita projektu – 480 182,00 zł

Dofinansowanie: 80 % kosztów kwalifikowalnych – 287 999,98 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
Opublikowano: 28 listopada 2017 15:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1466

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.