POWIATOWY URZĄD PRACY W SZYDŁOWCU: nabór wniosków o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy w związku z COVID-19

 

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy. Działanie to jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zzb.
 
Wszelkie informacje oraz formularz WNIOSKU i inne dokumenty dotyczące  dofinansowania   dla przedsiębiorców znajdują się
w poniższym linku:
https://szydlowiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Informacji w sprawie dofinansowania udzielają telefonicznie, również pracownicy PUP w Szydłowcu:

Magdalena Misztal
Telefon kontaktowy 48 617 12 88 wew. 215
 
Piotr Siuda
Telefon kontaktowy 48 617 12 88 wew. 215
 
lub pod numerami telefonów dostępnych na stronie urzędu z przekierowaniem do wskazanego pracownika.

Opublikowano: 03 kwietnia 2020 14:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 580

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.