POWIATOWY URZĄD PRACY W SZYDŁOWCU: nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych . Działanie to jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zzc. 

Wszelkie informacje oraz formularz WNIOSKU i inne dokumenty dotyczące  dofinansowania dla przedsiębiorców znajdują się
w poniższym linku:
https://szydlowiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Informacji w sprawie dofinansowania udzielają telefonicznie, również pracownicy PUP w Szydłowcu:

Agnieszka Wolińska
Telefon kontaktowy 48 617 12 88 wew. 116
 
Paulina Parszewska
Telefon kontaktowy 48 617 12 88 wew. 115
 
lub pod numerami telefonów dostępnych na stronie urzędu z przekierowaniem do wskazanego pracownika.

Opublikowano: 03 kwietnia 2020 14:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 534

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.