Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim

Dofinansowanie 1 935 075,59

Wartość zadania 3 640 800,00

Umowa podpisana dnia 26.04.2019. z firmą ES-BUD Robert Szyszkowski ul. Bielicha 26, 26-600 Radom

 

Projekt dotyczy kompleksowa termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Powiecie Szydłowieckim oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Prace związane z termomodernizacją odbywać się będą na budynkach których właścicielem jest Powiat Szydłowiecki- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu ul. Kościuszki 39, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu ul. Kościuszki 39 (refundacja poniesionych kosztów termomodernizacji budynku w 2017r). System fotowoltaiczny zostanie zamontowany na budynku CKZiU w Szydłowcu. instalacja fotowoltaiczna nie będzie przekraczała 40kw. Dodatkowym elementem będzie zmiana systemu ogrzewania w budynku Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu z węglowego na gazowe. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie utraty ciepła m.in. przez przenikanie przez ściany zewnętrzne, drzwi zewnętrze, stropy, okna. Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii (systemy fotowoltaiczne) pozwoli na redukcję kosztów ogrzewania oraz wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w gminie. Ograniczeniu ulegnie niska emisja zanieczyszczeń ciepłowniczych, co pośrednio może się przyczynić do poprawy zdrowia mieszkańców. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń będzie miało pozytywne przełożenie na kondycję innych budynków w powiecie ograniczając ich degradację (w szczególności budynków zabytkowych). W ramach projektu zostaną wykonane między innymi prace związane z : docieplenie ścian, wymiana okien, wykonanie izolacji fundamentów, instalacja zaworów podpionowych i termostatów, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. roboty rozbiórkowe, wykonanie rozbiórki ścian wewnętrznych, skucie posadzek i tynków, wykonanie wykopów pod fundament, wentylacja wraz z rekuperacją, docieplenie ścian, stropu i wykonanie rusztu podtrzymującego, docieplenie posadzki wraz z wykonaniem ich izolacji, wykonanie stropu na kotłowni i wieńce, więźba dachowa (wiązary), wykonanie izolacji fundamentów poziomo i pionowo.

 

gospodarka_niskoemisyjna_z_elementami_oze_w_powiecie_szydlowieckimjpg [310x140]

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.