logotypy [1059x252]


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie”

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec- Mirów N.- gr. woj.
na odcinku w m. Bieszków Dolny” ,

mająca na celu ułatwienie pojazdu do obiektów użyteczności publicznej (sklep) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec- Mirów N.-gr. woj.
na odcinku w m. Bieszków Dolny.

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.