kwartalnik_28jpg [200x286]

Pobierz pdf

NUMER 28

Irena Przybyłowska-Hanusz przywołuje pamięć o szydłowieckich nekropoliach (s.44), Tadeusz Mikulski prowadzi rozmowy niedokończone ze Stanisławem Staszicem (s. 29), Rajmund Mamla przybliża rys historyczny OSP w Majdowie (s.40). O osobliwościach przyrody w artykule Królowa polskich pól opowiada Hubert Ogar. 

W bieżącym wydaniu zostało opublikowane także podsumowanie konferencji dla nauczycieli - Twoja siła zaczyna się tam, gdzie kończy się strach (s.24) oraz reportaże poświęcone rocznicom: 70-lecia powstania MKS „Szydłowainka” (s. 21), 90-lecia istnienia OSP w Majdowie (s.25). Ponadto relacje: z festiwalu folklorystycznego w Mirowie (s. 22), rajdu rowerowego szlakiem Powstańców Styczniowych (s.23) i odrestaurowania zabytkowej kapliczki w Pawłowie (s. 43).

kwartalnik_27jpg [200x300]

Pobierz pdf

 NUMER 27

- Sejmik Ziemi Odrowązów w Studziannie

- Pozostała serdeczna pamięć. Sługa Boży Ksiądz Roman Kotlarz.

- Dzień pamięci o Majorze Hubalu

- "... i odpuść nam nasze winy" - opowieść cz.2/2

kwartalnik_26jpg [207x291]

Pobierz pdf

 NUMER 26

W wiosennym wydamiu m.in.:

- Kartka wielkanocna Powiatu Szydłowieckiego
- Chrystus z Szydłowca na osiołku palmowym
- Wielka cnót i rozumu pani Anna Sapieżyna z Zamoyskich

- W Szydłowcu upamiętniono "Żołnierzy Wyklętych"
- "... i odpuść nam nasze winy" - opowieść cz.1/2

okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 24 [300x443]

Pobierz pdf

NUMER 25

W bieżącym numerze m.in.: 


Jubileuszowe obrady Sejmiku Odrowążów (str. 3)

7 Dekad Liceum Szydłowieckiego - relacja ze zjazdu absolwentów (str. 20)

Gawędy szachowe - Wojciech Bednarczyk (str.25)

Odyseja wojenna kaprala Wincentego Sochackiego, kaprala 5 Kresowej Dywizji Piechoty - Andrzej Łata (str. 38)

okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 24 [300x401]

Pobierz pdf

 NUMER 24

Wydanie przynosi oczekiwane nowości w postaci zmiany szaty graficznej.

Niezmiennie w periodyku czytelnik odnajdzie wiele interesujących artykułów dotyczących historii regionu oraz jego kultury i tradycji, a wśród nich m.in.: Szydłowiec - moja pasja - wywiad Jana Piwowarczyka z Ireną Przybyłowską-Hanusz, Śladami Maczka i Sosabowskiego - Andrzej Łata opisuje wyjazd edukacyjny szlakiem walk 1. Dywizji Pancernej przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję. Pamięć nieustająca - relacja Jolanty Kubik z Gali rozdania nagród Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego,Tradycje niepodległościowe w mojej rodzinie - dzieje rodzinne na tle okresów historycznych wspomina Kuba Michalski,Patron myśliwych - żywą historię św. Huberta ukazuje Hubert Ogar, Bohaterom poległym pod Ciechostowicami w Akcji Burza wiersz zadedykował Tadeusz Mikulski. Ponadto w numerze:  biogram por. Jerzego Stanisława Stąporka - więznia Kozielska, zamordowanego w Kosogorach  k/ Katynia w kwietniu 1940 r. oraz informacja o  nowych wystawach na 40-lecie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.


okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 23 [300x423]

Pobierz pdf

 NUMER 22

W bieżącym numerze publikują m.in.: Marek Dziuba, Hubert Ogar, Wojciech Bednarczyk, Emilian Wilk, Monika Sadura, Urszula Angiel, Inga Pytka-Sobutka,  Jerzy Kraśniewski.

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 22 [207x288]

Pobierz pdf

NUMER 22

W bieżącym numerze publikują m.in.: Andrzej Łata, Jan Piwowarczyk, Alina Czyż, Michał Kojara, Hubert Ogar, Wojciech Bednarczyk i Jerzy Karśniewski.

okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 21 [300x417]

Pobierz pdf


NUMER 21

W bieżącym wydaniu m.in.:

Wojciech Bednarczyk podsumowanie Mikołajkowy Turniej Szachowy w Szydłowcu, dzieląc się z Czytelnikiem niezapomnianym widokiem kilkudziesięciu maluchów zasiadających za długim, wysokim  stołem z rozstawionymi szachownicami i zegarami:

"Kiedy sędzia zawodów daje polecenie rozpoczęcia gry i wszyscy wykonują nakazane szachowym  obyczajem gesty powitania.  Kiedy w skupieniu  i z przejęciem wykonują pierwsze posunięcia i kiedy – po wygranej partii -  porządkują bierki na szachownicy z trudem powstrzymując się by natychmiast nie pobiec i swoim sukcesem nie pochwalić się mamie".

Marek Dziuba, na łamach Kwartalnikach opowiada o cisach inaczej  - "Taxus baccata w kulturze".

"Wszystkie kultury doceniały zalety twardego, ciężkiego, ale elastycznego, sprężystego i trwałego surowca. Z drewna cisowego przez wieki wykonywano nie tylko broń, ale też narzędzia domowe (..). Cis - drzewo złowróżbne, groźne i niebezpieczne, doczekał się wielu opowieści o swojej szkodliwości i był na terenie Europy trzebiony".

Hubert Ogar w swoim artykule ukazuje Szydłowiec jako kolebkę łowiectwa.

"Nazwa miasta Szydłowiec, leżącego tuż u podnóża Gór Świętokrzyskich posiada zaklętą symbolikę łowiecką, o której mało kto wie. Miasto powstało w gęstych, dzikich ostępach leśnych, a jego nazwa pochodzi z połączenia dwóch synonimów ,,szydło-” określające po staropolsku pikę, dzidę trzymana w ręku do kłucia dzikiego zwierza oraz ,,-łowiec”  określające dawniej osobę zajmująca się łowami czyli polująca na dzikie zwierzęta".

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 20 [300x418]

Pobierz pdf

 

NUMER 20

To już dwudziesty numer bezpłatnego pisma społeczno-kulturalnego wydawanego na mocy porozumienia pomiędzy powiatami Ziemi Odrowążów.


W bieżącym wydaniu m.in. prezentujemy artykuły powstałe na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji „Znaczenie edukacji regionalnej w kształtowaniu poczucia tożsamości i więzi z Małą Ojczyzną”:dr Aneta Oborny, dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu: „MY –ONI. Muzyka tradycyjna jako wartość budująca poczucie odrębności regionalnej”; Jan Gagacki, dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: Tożsamość lokalna a globalizacja”.

Na kartach poświęconych historii przedstawiamy sylwetki żołnierza batalionu KOP „Dederkały”,  st. sierżanta Jana Rubasa oraz  płk Juliusza Zygmunta Skorpki-Padlewskiego, opracowane przez uczniów ZS im. KOP w Szydłowcu w ramach konkursu IPN „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

 Niezmiennie w periodyku czytelnik odnajdzie interesujące artykuły dotyczące kultury i tradycji regionu (m.in. „Powstanie filmowa wersja Wesela Opoczyńskiego”, „Warto zobaczyć: Muzeum Dawnej Wsi Domek Tkaczki w Bliżynie”), a także z dziedziny twórczości: Tadeusz Mikulski: „Dom Ojczysty”oraz „Pięćdziesięciolecie Matury”.

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 19 [200x276]

Pobierz pdf

 

NUMER 19

 


   W 19 numerze Kwartalnika "Ziemia Odrowążów" m.in. wywiad z Pawłem Surdym, trenerem Klubu Kick-Boxingu Viktoria Szydłowiec. Posiadacz pierwszego stopnia mistrzowskiego w rozmowie z Januszem Piwowarczykiem dzieli się spostrzeżeniami na temat rywalizacji sportowej, procesie kształtowania sportowców oraz podsumowuje najważniejsze sukcesy swoich zawodników.

    Na łamach pisma prezentujemy relacje z wręczenia nagród  "Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego", którą otrzymali: Kameralny Zespół Instrumentalny „Pol-Orffa” pod kierownictwem artystycznym Pana Tadeusza Gogacza, Chór Miasta Szydłowca "Gaudium Canti" pod kierownictwem artystycznym Pani Danuty Klepaczewskiej oraz Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu pod batutą kapelmistrza Pana Henryka Kapturskiego.

    Począwszy od bieżącego wydania, przedstawiamy artykuły będące pokłosiem konferencji "O znaczeniu edukacji regionalnej w kształtowaniu poczucia tożsamości i więzi z Małą Ojczyzną".  W tym numerze, potrzebę doświadczania wartości własnego regionu ukazuje dr hab. Joanna Angiel z wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 18 [300x395]

Pobierz pdf

 

NUMER 18

To już osiemnasty numer bezpłatnego pisma społeczno-kulturalnego wydawanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma powiatami "Ziemi Odrowążów".

W bieżącym wydaniu m.in.:
- Ogólnopolska inauguracja Roku Kolbergowskiego w Przysusze (s. 25). 
- Zasłużeni dla Powiatu Szydłowieckiego: honory dla Danuty Słomińskiej-Paprockiej i ks. Adama Radzimirskiego (s.15). 
- Zrzut cichociemnych w marcu 1943 r. w okolicach Końskich (s.35). 
- Szlakiem sakralnej architektury drewnianej w powiecie skarżyskim (s. 43). 
- Z kart historii... liceum ogólnokształcące w Szydłowcu - nadanie szkole imienia i przekazanie sztandaru w 1966 r. (s.43). 
- Danuty Słomińskiej-Paprockiej wspomnienia i refleksje o Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (s. 45). 
- Zygmuntów - miasto z pamięci (s. 48). Insurekcja kościuszkowska w Opocznie (s. 49)

okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 17 [200x280] 

Pobierz pdf

 

NUMER 17

Tematem przewodnim wydania obejmującego czwarty kwartał minionego roku są m.in. obchodny Narodowego Święta Niepodległości zaprezentowane w kilku artykułach m.in. "Wszyscy jesteśmy Polakami" (s. 3),  "Dialog Pokoleń - pamiętamy" (s.12).

W relacjach z aktualnych wydarzeń przeczytamy m.in. o wizycie Prezydenta RP w Szydłowcu (s. 14), o tym jak zachować radość życia pomimo podeszłego wieku (s.10) oraz o kweście na szydłowieckim cmentarzu parafialnym (s.20).

Na blisko 20 kartach poświęconych historii znajdziecie Państwo m.in. "Wspomnienie o Józefie Dobjaszu - żołnierzu 3 Dywizji Strzelców Karpackich" (s.36). Jak mówi Andrzej Łata, nauczyciel historii w ZS im. KOP w Szydłowcu, podstawę przedstawionego wspomnienia stanowiły informacje zawarte w niekompletnej karcie ewidencyjnej służby wojskowej oraz w pozostałościach dokumentów, fotografii  i odznaczeń zachowanych dzięki synowi Tadeuszowi i przechowywanych przez synową Mirosławę oraz wspomnienia żony Janiny i córki Zofii spisane  przez  prawnuczkę Julię Fatygę z Chorzowa.

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 16 [200x289]

Pobierz pdf

 

NUMER 16

W bieżącym numerze prezentujemy m.in. twórczość Tadeusza Mikulskiego - mieszkańca Szydłowca, poety-amatora, który z przymrużeniem oka przedstawia życie codzienne mieszkańców Starej Wsi.

Sporo uwagi i miejsca poświęcamy ludziom, którzy dzięki swej zawodowej czy społecznej działalności wpisali się w historię i życie społeczne "Ziemi Odrowążów". Prezentujemy sylwetki m.in. ppłk. Przemysława Nakoniecznikoffa - dowódcy 163 Rezerwowego Pułku Piechoty, walczącego we wrześniu 1939 w obronie ziemi koneckiej i szydłowieckiej,  Zofii Stachowskiej - zasłużonej nauczycieli, organizatorki życia muzycznego w powojennym Szydłowcu oraz Jana Gacy - jednego z ostatnich weselnych skrzypków kajockich.
 

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 15 [200x266]

Pobierz pdf

 NUMER 15

W 15 numerze m.in.:
- Odkrywczo i naukowo na Pikniku Archeologicznym PraOsada Rydno (str. 10),  Czy dzwonnica w Mirowie Starym odzyska piękno dawnych lat? (str.18), Rocznicowa pamięć o księdzu Romanie Kotlarzu (str.19)
- Współczesna kultura w przestrzeni moralnej (str. 22), Magdalena Abakanowicz - Retrospektywa.
- Na zesłaniu w Kazachstanie - wywiad z Eleonorą Kowalską z d. Gąszcz (str.35), Historia Szańca Majora Hubala w Anielinie (str. 39), Kapitan Ryszard Zygmuntowicz - fascynująca historia wojennego pilota przypomniana (str. 40), Aktywność organizacji kulturalno-oświatowych w Szydłowcu w okresie międzywojennym (str. 42),  Tajne nauczanie w powiecie szydłowieckim i walka nauczycieli z okupantem podczas II wojny światowej (str. 44).

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 14 [200x276]

Pobierz pdf

 

NUMER 14

To już czternasty numer bezpłatnego pisma społeczno-kulturalnego wydawanego na mocy porozumienia pomiędzy powiatami "Ziemi Odrowążów".

Przypominamy, że do grona dotychczasowych wydawców Kwartalnika dołączył Powiat Skarżyski.

Bieżące wydanie przynosi zapowiadane nowości w postaci zmiany szaty graficznej - jest co czytać i co oglądać. Niezmiennie w periodyku czytelnik odnajdzie interesujące artykuły dotyczące historii regionu oraz jego kultury i tradycji.

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 13 [300x447]

Pobierz pdf

 

NUMER 13

W trzynastym numerze "Kawartlnika" m.in.: 

dr Jan Łuczkowski, etnograf - przypomina obrzędy rodzinne i doroczne związane ze świętami religijnymi i porami roku.

Andrzej Szymon Woda przedstawia relację z VII Przeglądu Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich w Pawłowie.

Inga Pytka-Sobutka informuje o poszukiwaniu fotografii z historią w tle (”Zdjęcia nie do szuflady”).

Patryk Widawski przywołuje do pamięci historię Jadwigi i Ryszarda Szelochów, rodzeństwa biorącego czynny udział w konspiracji w czasie II wojny światowej.

Sylwetkę Stanisława Stępniaka - niewidomego muzyka obdarzonego słuchem absolutnym prezentuje Tomasz Łuczkowski. Sięgającą XIV wieku historię i nieznane piękno kościoła w Smogorzowie (pow. przysuski) opisuje Maria Wyrębiak z Mariówki.

 okładka kwartalnika Ziemia Odrowążów numer 12 [200x285]

Pobierz pdf

 

NUMER 12

W numerze m.in.: Wiesław Turek przedstawia stylwetkę Patrona Powiatu Opoczyńskiego św. Bartłomieju.

Wojciech Dobrzański wspomina europejski letni obóz Karate Kyokushin Matsushima w Szczyrku.

Elżbieta Pawlak relacjonuje jak młodzi propagują zdrowy styl życia ("Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu").

Anna Lużyńska prezentuje publikacje Wydawnictwa Sejmowego pozyskane do księgozbioru PBP w Szydłowcu.

Jan Piwowarczyk podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy "Teatr o tylko Zabawa?" na przykładzie teatrów amatorskich w Szydłowcu.

Inga Pytka-Sobutka opisuje ostatnie wydarzenia folklorystyczne: zwyczaje i obrzędy prezentowane na 16. Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Zaborowiu oraz koncert harmonistów "Ziemi Odrowążów" podczas wernisażu wystawy "Harmonie - gra cały świat" w MLIM w Szydłowcu.

Pasją do gołębi pocztowych dzieli się z czytelnikiem Karol Górski  w artykule "Niebo pełne szczęścia".

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.