Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

Skład Zarządu Powiatu VI kadencji (2018-2023)

Włodzimierz Górlicki Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Szydłowiecki [300x291]

Włodzimierz Górlicki
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Szydłowiecki

 

 

Anita Gołosz
Wicestarosta Powiatu w Szydłowcu

 

 

 

   Krzysztof Rejczak Członek Zarządu Powiatu Karol Siebyła Członek Zarządu Powiatu
 Barbara Majewska
Członek Zarządu Powiatu
 Krzysztof Rejczak
Członek Zarządu Powiatu
 Karol Siebyła
Członek Zarządu Powiatu

W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym uczestniczą:

- Teresa Milczarska - Sekretarz Powiatu

- Dorota Jakubczyk - Skarbnik Powiatu


Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.