Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

Skład Zarządu Powiatu V kadencji (2014-2018)

Włodzimierz Górlicki Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Szydłowiecki [300x291]

Włodzimierz Górlicki
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Szydłowiecki

Adam Włoskiewicz wicestarosta [300x239]

Adam Włoskiewicz
Wicestarosta Powiatu w Szydłowcu

 

 

 

Krzysztof Rejczak Członek Zarządu Powiatu [300x367] Karol Siebyła Członek Zarządu Powiatu [300x367]   Paweł Zawodnik Członek Zarządu Powiatu [300x367]
 Krzysztof Rejczak
Członek Zarządu Powiatu
 Karol Siebyła
Członek Zarządu Powiatu
 Paweł Zawodnik
Członek Zarządu Powiatu

W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym uczestniczą:

- Krzysztof Bernatek - Sekretarz Powiatu

- Dorota Jakubczyk - Skarbnik Powiatu


Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.