Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

• wniosek osoby najbliższej lub innej o wydanie zezwolenia z danymi osobowymi osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone oraz środka transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok,
• oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok i szczątków, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 w.22, II piętro, pokój nr 205

Nie pobiera się.

Niezwłocznie.

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

• Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.
• Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
• W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

Kategorie:

Sprawy obywatelskie

Jednostka prowadząca:

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.