Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

• Wniosek o wpisanie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
• Protokół z zebrania organizacyjnego członków uczniowskiego klubu sportowego,
• Lista obecności na zebraniu organizacyjnym członków uczniowskiego klubu sportowego,
• Uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
• Lista założycieli,
• Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu,
• Uchwała w sprawie utworzenia UKS,
• Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Klubu UKS,
• Statut UKS.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 w.60, 61, 62, III piętro

Znak skarbowy.

1 miesiąc od złożenia wniosku.

Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r. ze zm.) oraz wniosek Komitetu Założycielskiego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Kategorie:

Sport

Jednostka prowadząca:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kutury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.