Wydanie dziennika budowy

Wniosek o wydanie dziennika budowy zawierający:
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 wew. 40, 41, 42

• za dziennik budowy D3 – 10zł
• za dziennik budowy DB1 – 15zł

• nie później niż w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku.

• art.45 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie dziennika budowy [pdf, 114.32 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.