Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, do którego należy dołączyć 2 egz. zawierające:

• inwentaryzację lokalu na rzucie danej kondygnacji, wykonaną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
• wyrys z operatu ewidencyjnego z naniesionym usytuowaniem lokalu,
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170
26-500 Szydłowiec
tel. 486177000 wew. 40, 41, 42

• zaświadczenie - 17,00 zł
- lokale mieszkalne – zwolnione z opłaty

• art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892).

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu [pdf, 23.21 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.