Koncerty

XIII Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu

30 stycznia 2020 od: 13:00 do 15:00
Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
-

Proponowany porządek obrad
 
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
5.     Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
6.     Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Powiatu za 2019 rok.
7.     Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego
        za  2019 rok.
8.      Przedstawienie Uchwały nr.Ra.12.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Powiatu Szydłowieckiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2025.
9.      Przedstawienie Uchwały nr.Ra.13.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Radę Powiatu Szydłowieckiego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Powiatu Szydłowieckiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020.
13.   Sprawy różne.
14.   Zamknięcie sesji.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.