Inne

V Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Szydłowcu

28 lutego 2019 08:30
Plac Marii Konopnickiej 7, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
 5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim na lata 2013-2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji programu „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
 11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.