Koncerty

NOWOROCZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE Dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

18 stycznia 2018 od: 14:00 do 16:00
Szydłowiec, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
--

 

Dyrektor oraz Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu mają zaszczyt zaprosić Rodziców oraz ich Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na Noworoczne Spotkanie Integracyjne, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2018r. o godz. 14:00 w szkolnej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im H. Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1

Prosimy zgłaszać do sekretariatu Poradni potwierdzenie udziału we wspólnej zabawie do dnia 10 stycznia. Serdecznie zapraszamy

Współorganizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących  im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.