Uroczystości

CENTRALNE OBCHODY 155. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

2018-01-19 - 2018-01-21
od: 15:00 do 14:00
Szydłowiec, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
-

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Federacja Kapituła Równość-Wolność-Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania 1863 r. oraz Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec zapraszają na CENTRALNE OBCHODY 155. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO, które zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystości rozpoczną się 19 stycznia w Szydłowcu, a w kolejnych dniach odbywać się będę również w Suchedniowie, Bodzentynie, Kierzu Niedźwiedzim, Wąchocku oraz Mostkach i potrwają łącznie 3 dni. Organizatorzy już po raz 18 zachęcają do wzięcia udziału w tej wyjątkowej lekcji historii.  


Szczegółowy program uroczystości w Szydłowcu:
Piątek 19.01.2018r.—Szydłowiec

15:00 - Rozpoczęcie Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu Powstania
Styczniowego – Rynek Wielki w Szydłowcu, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego.
15:30 - Msza św. w intencji Powstańców 1863r. i Ojczyzny z udziałem Miejskiej
 Orkiestry Dętej z Szydłowca – Kościół św. Zygmunta
16:20 - Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Adama Malanowicza
16:30 - Przejazd na groby Powstańców na cmentarz parafialny
16:50 - Złożenie kwiatów przy kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej, Narutowicza
17:00 - Uroczystości patriotyczne – Zamek w Szydłowcu
    

Rozpoczęcie XII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r Szydłowiec-Wąchock

Poniżej przedstawiamy program obchodów rocznicowych w pozostałych miejscowościach:

Sobota 20.01.2018 r.

7:30 - Msza Św. w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji
          Powstańców 1863r.
8:30 - Przemarsz ulicą Bodzentyńską
8:45- Uroczystości przy krzyżu przedpowstańczym ul. Bodzentyńska, przysięga Kadetów z
          Korpusu Kadetów z Suchedniowa.
9:30- Wymarsz XXV Marszu Szlakiem Powstańców 1863r. Suchedniów - Bodzentyn .
10:30 - Złożenie kwiatów przy mogile w Michniowie.
12:00 -    Wejście do Wzdołu Rządowego, jasełka, opłatek - Zespół Szkół im. Oddziału Armii
Krajowej „Wybranieccy”.
15:05 - Przybycie do Bodzentyna, dołączenie pocztów sztandarowych, uczniów szkół,
gości.
15:15 - Przemarsz,defilada z udziałem  Orkiestry Dętej z Bodzentyna , prezentacja oddziału         Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci .
15:30 –Uroczystości na Górnym Rynku, salwa honorowa, apel poległych oddziału
Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci, Przysięga „Strzelców”,
złożenie kwiatów przy Tablicy 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego „Organistówce” i na grobach Powstańców,zakończenie Marszu.
16:15-Poczęstunek grochówką .

Sobota 20.01.2018r. Kierz Niedźwiedzi

12:00 - Uroczystości rocznicowe przy Mogile Powstańczej z 1863r.

Niedziela 21.01.2018r. Wąchock

8:30 - Wyjazd uczestników z noclegu w Bodzentynie do Wąchocka.
9:00 -Zwiedzanie muzeum "Walk narodowowyzwoleńczych" w Opactwie Cystersów .
11:00-Rozpoczęcie uroczystości (dworek ul .Langiewicza). Złożenie kwiatów przy tablicy
upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnikGenerała Mariana Langiewicza
11:15-Uroczystości państwowe przy pomniku Generała Mariana Langiewicza
12:00-Uroczysta msza Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu
Powstania Styczniowego.
14:00 - Zakończenie uroczystości, poczęstunek w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Powstania Styczniowego.

Sobota, niedziela 27 - 28.01.2018r.  Mostki

II Bieg Powstańców Styczniowych imieniem Majora Ignacego Dawidowicza
Sobota - terenowe zawody rowerowe, dystans ok. 30km.
Niedziela - bieg na dystansie 8,5 km i 22,5 km oraz crossduathlon (bieg 8,5 km + rower 22,5
km)

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.