Inne

XXVII SESJA RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

29 marca 2017 od: 09:00 do 11:00
Plac Konopnickiej 7, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXV i XXVI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej,
- dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, - wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
- określenia zadań powiatu na które przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podziału środków pomiędzy tymi zadaniami.
- zmiany Uchwały Nr X/66/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji  i geoinformacji” zwanego dalej „Projektem ASI”,
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 - 2022,
- zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017,
- wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu.
7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.


 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.