Spotkania

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

06 marca 2017 od: 11:00 do 17:00
Jasna Góra, Częstochowa, śląskie
-

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Częstochowa -  6 marca 2017 r.
Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
Sala O. Augustyna Kordeckiego.


OBRADY PLENARNE:

1.Otwarcie obrad – Prezes Zarządu  ZPP.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Powołanie Prezydium i komisji (mandatowej, uchwał i wniosków) oraz zespołu obliczającego głosy.
5. Wprowadzenie, wystąpienia gości oraz dyskusja nad:
a) rolą samorządu terytorialnego w państwie
b) dochodami jednostek samorządu terytorialnego
c) roli powiatów w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
d) rolą samorządów powiatowych w systemie oświaty;
e) systemem ochrony zdrowia;
f) funkcjonowaniem publicznych służb zatrudnienia;
g) publicznym transportem zbiorowym;
h) rolą powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.
6. Przyjęcie stanowisk.

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.