Inne

XXV Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu

27 lutego 2017 od: 11:00 do 14:00
pl. M. Konopnickiej, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
--

Proponowany porządek obrad


Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
3. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności za 2016r.:
- Zarządu Dróg Powiatowych,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
- utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego,
- powołania przedstawicieli Powiatu Szydłowieckiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego,
- projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, - wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 – 2022,
- zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu w zakresie: kompetencji zatrudnionych osób.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.