Inne

XXIV Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu

07 lutego 2017 11:00
Plac Marii Konopnickiej 7, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie
---

O godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego rozpocznie się XXIV Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu, którą poprwadzi Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za okres 2016r.
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z wykonania zadań wynikających z ustawy  o przeciwdziałaniu  bezrobociu za 2016r.
8. Sprawozdanie Powiatowej Rady Rynku Pracy za okres 2016r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Powiatu za 2016 rok.
10. Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 – 2022,
b) zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2017,
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.