Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (odbudowę rowów przydrożnych) oraz wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinka 909 mb tj. od km 0+007 do km 0+91665 drogi gminnej, zlokalizowanej w miejscowości Sadek (droga „Pod Lasem”), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez „EKON” Inżynieria Środowiska Michał Nowocień z siedzibą w Szydłowcu.

Opublikowano: 30 sierpnia 2016 13:41

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Zawiadomienie

Wyświetleń: 784

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.