Komunikat Starosty Szydłowieckiego z dn. 29 marca 2016 r.

 

W związku z licznymi zapytaniami i enuncjacjami medialnymi dotyczącymi terenu wokół stacji PKP Szydłowiec, informuję, że Powiat Szydłowiecki w ramach regulacji prawnych dróg powiatowych przyjął od PKP działkę nr 836/2, na której znajduje się utwardzona droga powiatowa z zatoką postojową oraz ruina budynku byłego dworca PKP.

Uwzględniając potrzeby podróżnych Zarząd Powiatu w Szydłowcu, na bazie opracowanej koncepcji, zlecił opracowanie projektu technicznego budowy parkingu (około 21 stanowisk), oświetlenia, monitoringu oraz remontu schodów w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu i okolic możliwości bezpiecznego parkowania pojazdów i korzystania z usług PKP.

Wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w sprawie pozyskania środków na powyższe przedsięwzięcie Powiat Szydłowiecki złoży z chwilą ogłoszenia konkursu.
Jednocześnie Zarząd Powiatu w Szydłowcu, dla zainteresowanych organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych, składa otwartą ofertę na zagospodarowanie ruiny budynku b. dworca.

Każdy z podmiotów, który przedstawi projekt wpisujący się w potrzeby i oczekiwania społeczne, znajdzie wsparcie samorządu powiatowego, w formie umowy użyczenia umożliwiającej realizację przedsięwzięcia.
 

Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowieckia.KS

Opublikowano: 29 marca 2016 07:30

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 990

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.