Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego w km 8+390 do 8+420 rzeki Korzeniówki rurociągu betonowego o Ø 0,6m oraz wykonanie przepustu przez rzekę Korzeniówkę w km 8+398 do 8+428 o długości L=30,0 m oraz średnicy 2 x Ø 1,0m, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Opublikowano: 24 marca 2016 12:35

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Zawiadomienie

Wyświetleń: 834

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.