Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 727 od km 46+450 do km 46+520 w miejscowości Szydłowiec do rowu przydrożnego oraz wykonanie wylotu betonowego o rzędnej wysokościowej 221,55 n.p.m. (współrzędne geograficzne: N 51o23’33,57’ E 20o84’04,15’), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez inż. Michała Romaniaka.

Opublikowano: 26 lutego 2016 12:44

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Zawiadomienie

Wyświetleń: 1029

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.