Informacja dotycząca ważności decyzji związanych z gospodarką odpadami

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zmianami), z dniem 23 stycznia 2015r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy następujące decyzje:

•    zezwolenie na zbieranie odpadów,
•    zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
•    decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Ministerstwo Środowiska nie przewiduje wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji.
(http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23435_gospodarka_odpadami_informacja_nt_waznosci_decyzji.html).
Zgodnie z wymaganiami ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach do dnia 23 stycznia 2015r. posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do dnia 23 stycznia 2015 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa tj. bez wymaganego zezwolenia.

Opublikowano: 02 października 2014 16:34

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 412

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.