Ogłoszenie o konsultacjach

W ramach prowadzonych konsultacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu proszę o zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji zmian do projektu Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2015 – 2020, w terminie do 20 maja br.

Projekt jest dostępny w Kancelarii Starosty, sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych wymienionych instytucji.

 


 

Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2015-2020

Opublikowano: 21 kwietnia 2015 15:47

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 512

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.