Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Treść projektu programu oraz formularz konsultacji znajdują się w załącznikach.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 9 do 22 października 2020 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 22 października 2020 roku na adres:

  • poczty elektronicznej ngo@szydlowiecpowiat.pl
  • numer faksu 48 617 70 09,
  • pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Opublikowano: 09 października 2020 13:39

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu w Szydłowcu [426.54 KB]

Program współpracy 2021 [165.34 KB]

Ogłoszenie [219.49 KB]

Formularz konsultacji [195.6 KB]

Formularz konsultacji wersja edytowalna [49 KB]

Wyświetleń: 172

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.