KOMUNIKAT STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO z dn. 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w czasie stanu epidemii

Informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV2, od dnia 7 września 2020 r. ulega zmianie sposób obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Interesanci Wydziałów: Komunikacji i Transportu; Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Budownictwa i Architektury będą obsługiwani w godzinach urzędowania Starostwa, od poniedziałku  do piątku, przy stanowiskach obsługi znajdujących się w strefie interesanta, na parterze budynków Starostwa:


- przy Pl. M. Konopnickiej 7 – Wydział Komunikacji i Transportu,


- przy ul. T. Kościuszki 170 – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i  Nieruchomości oraz Wydział Budownictwa i Architektury.

Osobiste załatwienie spraw w pozostałych Wydziałach Starostwa jest możliwe po uprzednim ustaleniu telefonicznym z naczelnikiem wydziału lub osobą upoważnioną.

W celu umożliwienia interesantom składania dokumentów i wniosków, w obydwu budynkach Starostwa funkcjonują strefy interesanta, gdzie korespondencję można pozostawić bezpośrednio w skrzynce podawczej. Komplet dokumentów należy składać w zaklejonej kopercie z adresem i danymi kontaktowymi wnioskodawcy. Strefy znajdują się na parterze budynków przy Pl. M. Konopnickiej 7 i ul. T. Kościuszki 170. Dokumenty ze skrzynek podawczych będą rejestrowane następnego dnia i weryfikowane na bieżąco przez pracowników urzędu. W sprawach wymagających wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosków urzędnik będzie się kontaktował z wnioskodawcą w sposób wskazany we wniosku, tj. telefonicznie, e-mailowo lub przez pocztę.

Opłaty skarbowe i inne należności publiczno-prawne należy uiszczać poprzez bankowość elektroniczną, w banku lub urzędzie pocztowym.
Numery rachunków:
04 1240 5703 1111 0010 7164 5321 - opłata rejestracyjna, opłata za prawo jazdy, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za wydanie dziennika budowy, opłata za kartę wędkarską, opłata administracyjna - geodezja, opłata za parking i holowanie
42 1240 5732 1111 0010 1736 3870 - opłata ewidencyjna, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
06  9129  0001  0090  0900  3317  0001 - opłata skarbowa (konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

Interesanci wchodzący do budynków urzędu zobowiązani są do dokonania dezynfekcji dłoni, noszenia maseczek ochronnych i zachowania dystansu.

Kontakt z urzędem świadczony jest również telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem platformy ePUAP, poczty i systemu dedykowanego GEOPORTAL:
- adres elektronicznej skrzynki podawczej:  ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka
- adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500   Szydłowiec.

Budynek przy Pl. M. Konopnickiej 7
PUNKT INFORMACYJNY
tel. 603 290 690
tel. 603 290 780
tel. 48 617 70 00
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl

Kancelaria Starosty   
tel. 48 617 70 23
powiat@szydlowiecpowiat.pl

Biuro Rady Powiatu   
tel. 48 617 70 10
biurorady@szydlowiecpowiat.pl
 
Sekretarz  Powiatu
tel. 48 617 70 03
sekretarz@szydlowiecpowiat.pl

Skarbnik Powiatu
tel. 48 617 70 30
skarbnik@szydlowiecpowiat.pl

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
tel. 48 617 70 90
tel. 723 590 550
pczk@szydlowiecpowiat.pl

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich   
tel. 48 617 70 22   
tel. 607 691 898  
organizacyjny@szydlowiecpowiat.pl
ngo@szydlowiecpowiat.pl
npp@szydlowiecpowiat.pl
BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=110&x=132&y=24

Wydział Finansowy   
tel. 48 617 70 32   
tel. 48 617 70 33
tel. 48 617 70 34 – kasa
finanse@szydlowiecpowiat.pl

Wydział Komunikacji i Transportu   
tel. 48 617 70 51, 48 617 70 52,  669 452 437 – w zakresie rejestracji pojazdów
tel. 48 617 70 55 – w zakresie praw jazdy
komunikacja@szydlowiecpowiat.pl
BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=106&x=132&y=8

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu   
tel. 48 617 70 61
tel. 48 617 70 62   
edukacja@szydlowiecpowiat.pl
BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=107&x=132&y=12

Powiatowy Rzecznik Konsumenta   
tel. 48 617 70 28   
rzecznik_konsumenta@szydlowiecpowiat.pl

Wydział Rozwoju i Infrastruktury   
tel. 48 617 70 80
przetargi@szydlowiecpowiat.pl
powiat@szydlowiecpowiat.pl  - w sprawach postępowań o udzielanie zamówienia publicznego

Budynek przy ulicy T. Kościuszki 170

PUNKT INFORMACYJNY
tel. 48 617 70 95
tel. 782 270 956
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości    
tel. 48 617 70 13 - w zakresie ewidencji gruntów i budynków
tel. 48 617 70 16 – w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka     Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 781 318 248
geodezja@szydlowiecpowiat.pl
BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=500&x=132&y=28

Wydział Budownictwa i Architektury
tel. 48 617 70 40
tel. 48 617 70 41
tel. 781 318 253
budownictwo@szydlowiecpowiat.pl
BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=105&x=132&y=4

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa  
tel. 48 617 70 70
tel. 48 617 70 72
tel. 48 617 70 73
tel. 607 692 236
srodowisko@szydlowiecpowiat.pl
BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=108&x=132&y=16

Opublikowano: 05 września 2020 06:38

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 831

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.