Od 1 sierpnia 2020r. rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów odbywać się będzie według nowych zasad

Na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018r. poz. 1137 ze zmianami) z dniem 1 sierpnia 2020r. wprowadzony zostanie jeden centralny rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Rejestr obejmować będzie zarówno jednostki śródlądowe i morskie,
jak też żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb.

 

Zgodnie z zapisami w/w ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:

1)        jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej
niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2)        jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3)        jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

 

Nie podlega natomiast obowiązkowi rejestracji:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

 

Jednakże jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

Dla zarejestrowania jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24m potrzebne będzie złożenie wniosku w dowolnym: Starostwie, Polskim Związku Żeglarskim
bądź Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego
.

 

 

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000r.
– przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006r.
 – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006r.
– przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Opublikowano: 31 lipca 2020 16:43

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 298

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.