Informacja o XIV sesji Rady Powiatu w Szydłowcu

Informujemy, że w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 9.00  odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Szydłowcu w systemie korespondencyjnym.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji. - godz. 9.00
2. Przedstawienie porządku obrad

w godz. 9.00 – 9.30 głosowanie korespondencyjne nad przyjęciem:
 
3. Projektu uchwały w sprawie: określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na 2020 rok.
4. Projektu uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.
5. Projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020.
 
Przerwa w obradach
 
6. Odbiór kopert z kartami do głosowania od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady (godz. 9.30 - 12.00)
   
Wznowienie obrad (godz.12.30)

7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania.
9. Przedstawienie wyników głosowania radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Opublikowano: 25 maja 2020 15:23

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Sesji Rady Powiatu [214.86 KB]

Wyświetleń: 275

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.