KOMUNIKAT STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i koniecznością zapobiegania rozpowszechniania się koronowirusa COVID-19,


Zarząd Powiatu w Szydłowcu
podjął uchwałę o odwołaniu otwartego konkursu ofert


na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,


ogłoszonego w dniu 21 lutego 2020 r.


Oferty, które wpłynęły w terminie, komisja konkursowa, zgodnie z protokołem zdeponowała (bez otwierania kopert), w aktach sprawy.

Opublikowano: 31 marca 2020 15:50

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 411

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.