KOMUNIKAT STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii

 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób zgłaszających się do urzędu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, informuję o utworzeniu z dniem  23 marca 2020 r.  specjalnej Strefy Obsługi Interesanta, gdzie można pozostawić komplet dokumentów w zaklejonej kopercie (z adresem do korespondencji i innymi danymi kontaktowymi). Skrzynki podawcze będą wystawiane w hollu budynków Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – przy ul. T. Kościuszki 170 oraz przy pl. M. Konopnickiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.  Dokumenty ze skrzynki podawczej, będą rejestrowane po upływie 48 godzin.

Osobiste załatwienie spraw niecierpiących zwłoki będzie możliwe wyłącznie po uprzednim ustaleniu telefonicznym z naczelnikiem wydziału lub osobą upoważnioną.

Formularze wniosków z zakresu spraw prowadzonych w ramach kompetencji wydziałów dostępne są na stronie www.szydlowiecpowiat.pl w zakładce Kontakt oraz BIP Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w zakładce: Załatwianie Spraw

Wszystkie pytania dotyczące kwestii formalnych i prawnych oraz wątpliwości związanych ze sposobem wypełniania wniosków / formularzy należy kierować drogą telefoniczną lub e-mailową do merytorycznych wydziałów.

Jednocześnie informuję, że w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, rekomenduję prowadzenie spraw, będących w kompetencjach organów Powiatu Szydłowieckiego:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka
- korespondencyjnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec

KONTAKT z urzędem świadczony jest:
- telefonicznie do punktów informacyjnych:
tel. 48 617 70 00 (budynek przy placu M. Konopnickiej 7)
tel. 603 290 690
tel. 603 290 780
tel. 48 617 70 95 (budynek przy ulicy T. Kościuszki 170)
tel. 782 270 956
- e-mailowo: powiat@szydlowiecpowiat.pl

SPRAWY ADMINISTRACYJNE PROWADZĄ I INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Kancelaria Starosty   
tel. 48 617 70 23
powiat@szydlowiecpowiat.pl

Biuro Rady Powiatu   
tel. 48 617 70 10
biurorady@szydlowiecpowiat.pl
 
Sekretarz  Powiatu
tel. 48 617 70 03
sekretarz@szydlowiecpowiat.pl

Skarbnik Powiatu
tel. 48 617 70 30
skarbnik@szydlowiecpowiat.pl

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
tel. 48 617 70 90
tel. 723 590 550
pczk@szydlowiecpowiat.pl

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich   
tel. 48 617 70 22   
tel. 607 661 898  
organizacyjny@szydlowiecpowiat.pl
ngo@szydlowiecpowiat.pl
npp@szydlowiecpowiat.pl

BIP:http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=110&x=132&y=24

Wydział Finansowy   
tel. 48 617 70 32   
tel. 48 617 70 33
tel. 48 617 70 34 – kasa
finanse@szydlowiecpowiat.pl

Wydział Komunikacji i Transportu   
tel. 48 617 70 51 – w zakresie rejestracji pojazdów
tel. 48 617 70 55 – w zakresie praw jazdy
tel. 669 452 437
komunikacja@szydlowiecpowiat.pl

BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=106&x=132&y=8

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu   
tel. 48 617 70 61
tel. 48 617 70 62   
edukacja@szydlowiecpowiat.pl

BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=107&x=132&y=12

Powiatowy Rzecznik Konsumenta   
tel. 48 617 70 28   
rzecznik_konsumenta@szydlowiecpowiat.pl

Wydział Rozwoju i Infrastruktury   
tel. 48 617 70 80
przetargi@szydlowiecpowiat.pl
powiat@szydlowiecpowiat.pl  - w sprawach postępowań o udzielanie zamówienia publicznego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości    
tel. 48 617 70 13 - w zakresie ewidencji gruntów i budynków
tel. 48 617 70 16 – w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 781 318 248
geodezja@szydlowiecpowiat.pl

BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=500&x=132&y=28

Wydział Budownictwa i Architektury
tel. 48 617 70 40
tel. 48 617 70 41
tel. 781 318 253
budownictwo@szydlowiecpowiat.pl

BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=105&x=132&y=4

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa  
tel. 48 617 70 70
tel. 48 617 70 72
tel. 48 617 70 73
tel. 607 692 236
srodowisko@szydlowiecpowiat.pl

BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=108&x=132&y=16

Zawieszony został obrót gotówkowy kasy urzędu i płatność zbliżeniowa. Zobowiązania finansowe wobec Powiatu Szydłowieckiego należy regulować za pomocą bankowości elektronicznej. Numery rachunków:

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321 - opłata rejestracyjna, opłata za prawo jazdy, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za wydanie dziennika budowy, opłata za kartę wędkarską, opłata administracyjna – geodezja, opłata za parking i holowanie

42 1240 5732 1111 0010 1736 3870 - opłata ewidencyjna, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

06  9129  0001  0090  0900  3317  0001 – opłata skarbowa (konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu)


Komunikat obowiązuje od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania

Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki

 

Opublikowano: 20 marca 2020 13:50

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 909

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.