INFORMACJA: Pożyczka Energetyczna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Delegatura w Radomiu przekazuje informację na temat funduszu pożyczkowego, który w swojej ofercie posiada m.in. produkt - Pożyczka Energetyczna.

Główną działalnością funduszu jest udzielanie przedsiębiorcom z Mazowsza nisko oprocentowanych, konkurencyjnych pożyczek pieniędzy pozyskanych z różnych programów unijnych, rządowych i samorządowych.

Spółka działa na terenie województwa od ponad 15 lat, jest instytucją powołaną w 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym celem spółki jest wspieranie przedsiębiorców i pomaganie tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.

W chwili obecnej Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy razem z Mazowiecką Agencją Energetyczną prowadzą projekt „Pożyczka Energetyczna". Są to nisko oprocentowane (1,84%) środki na kwotę do 10 milionów złotych z terminem spłaty do 20 lat.

Pożyczka Energetyczna jest skierowana do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Środki pieniężne z pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym w szczególności na następujące projekty:

1. termomodemizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

2. modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,

3. zarządzanie energią w miastach,

4. instalacja paneli słonecznych w budynkach,

5. podniesienie jakości dostarczania ciepła,

6. poprawa efektywności energetycznej,

7. modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,

8. energetyczne wykorzystanie odpadów,

9. modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,

10. przetwarzanie i użytkowanie energii,

11. budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa 

Inwestycje finansowane ze środków pożyczki muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Oprócz tego Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy udziela również innych atrakcyjnych — do kwoty 500000,00 PLN, nisko oprocentowanych pożyczek - od 1,84% na założenie lub rozwój przedsiębiorstw.

Szczegółowych informacji udziela Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o Al. Niepodległości 58, tel. +48 22 890 13 10 wew. 114 sekretariat @ pozyczkimazowieckie.pl.

Funduszowi pożyczkowemu zależy na dotarciu do możliwie jak największej liczby czynnych przedsiębiorców. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy jest gotów do spotkań, seminariów nt. efektywności energetycznej.

Opublikowano: 26 lutego 2020 11:17

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 234

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.