Zaproszenie na XIII sesję Rady Powiatu w Szydłowcu

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu w Szydłowcu.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.
5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Powiatu za 2019 rok.
7. Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2019 rok.
8. Przedstawienie Uchwały nr.Ra.12.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Powiatu Szydłowieckiego  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2025.
9. Przedstawienie Uchwały nr.Ra.13.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Radę Powiatu Szydłowieckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Powiatu Szydłowieckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2020.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

Opublikowano: 23 stycznia 2020 13:07

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Wyświetleń: 333

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.