Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano: 12 grudnia 2019 15:16

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Uchwała Nr 23/67/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/67/2019 - Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej p.n. "Powszechna nauka pływania w Powiecie Szydłowieckim", zleconego przez Powiat Szydłowiecki w roku 2020 organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyświetleń: 252

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.