Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

Treść projektu programu oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie internetowej www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net oraz są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pok. 206, w godzinach pracy Starostwa.

Konsultacje odbywać się będą w dniach  od 30 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku na adres:
• poczty elektronicznej ngo@szydlowiecpowiat.pl,
• numer faksu 48 617 70 09,
• pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Opublikowano: 29 października 2019 14:34

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Uchwała Nr 20/58/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: przedłożenia do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

Roczny program współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji

Raport z konsultacji

Wyświetleń: 317

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.