Zgłaszanie jednostek nieodpłatnego poradnictwa

W związku  z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. art.8a ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz.U. z 2018 r. poz.1467), Starostwo Powiatowe w Szydłowcu zwraca się z prośbą o zgłaszanie jednostek działających na terenie Powiatu Szydłowieckiego, którym powierzono zadania z zakresu:

- poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej,

- rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, 

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- interwencji kryzysowej,

- poradnictwa dla bezrobotnych,

- dla osób pokrzywdzonych  przestępstwem,

- praw konsumentów,

- praw dziecka,

- praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych,

- prawa pracy, prawa podatkowego dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- informację o nazwie jednostki

- zakres poradnictwa (określenie rodzaju poradnictwa, np. rodzinne, psychologiczne),

- adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych,

- dni i godziny działalności,

- kryteria dostępu do usługi,

- informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu),

- informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

- rodzaj placówki (publiczna/niepubliczna).

Proszę o przekazanie informacji wg załączonej tabeli i przesłanie do dnia 31 grudnia 2018 r. do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, na adres monika.poltorak@szydlowiecpowiat.pl

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu szydłowieckiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu i urzędów gmin na obszarze powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Opublikowano: 19 grudnia 2018 13:28

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Formularz [14.68 KB]

Wyświetleń: 509

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.