Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowano: 31 stycznia 2018 15:02

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Uchwała Nr 88/158/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 88/158/2018 - Ogłoszenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 88/158/2018 - Skład Komisji Konkursowej

Wzór oferty

Informacja z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert [623.61 KB]

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu

Druk sprawozdania

Wyświetleń: 1168

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.