Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 14 marca 2017 13:01

Kategoria: Komunikaty i ogłoszenia

Załączniki:

Uchwała Nr 64/106/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/106/2017 - Ogłoszenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/106/2017 - Skład komisji konkursowej

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informacja w sprawie wprowadzenia modyfikacji w ogłoszeniu

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu [218 KB]

Sprawozdanie

Wyświetleń: 703

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.