Inwestycje na drogach powiatowych

Inwestycje na drogach powiatowych

Jednym z priorytetowych celów dla Powiatu Szydłowieckiego jest bezpieczeństwo drogowe związane z modernizacją dróg powiatowych.

W czerwcu zakończono przebudowę odcinka drogi powiatowej Mniszek – Omięcin – Szydłowiec. Nowa nawierzchnia, a wcześniej remont przepustu pod drogą, roboty ziemnie, podbudowa jezdni na odcinku Wysocko - Szydłowiec zostały wykonane w ramach środków inwestycyjnych powiatu.

Kolejne prace drogowe Powiat Szydłowiecki prowadzi na trasach graniczących z województwem świętokrzyskim – na odcinkach: Sadek - Kierz Niedźwiedzi oraz Zbijów Duży - Zbijów Mały (gm. Mirów).

Na północnych terenach powiatu szydłowieckiego modernizowane są drogi powiatowe przebiegające przez miejscowość Omięcin (gm. Szydłowiec) oraz przez miejscowość Guzów (gm. Orońsko). Powiat Szydłowiecki finansuje również remont drogi łączącej Ostałówek i Krzcięcin.

Także trasa powiatowa przebiegająca przez gm. Chlewiska na odcinku Chlewiska - Aleksandrów zastała poddana gruntownej przebudowie w zakresie nawierzchni wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych.

Do tej pory zostały wykonane roboty przygotowawcze i ziemne, budowa parkingu i przylegającego do niego chodnika oraz budowa zatok postojowych, rowu krytego i remont rowu otwartego. Przed wykonawcą pozostaje budowa ciągów pieszo-rowerowych, remont rowów, przebudowa zjazdów indywi-dualnych oraz całe roboty nawierzchniowe wraz z przebudową obiektu mostowego. Zakończenie  inwestycji planowane jest we wrześniu 2016 r.

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu zostały rozstrzygnięte kolejne przetargi na roboty drogowe, w tym: na pierwszy etap budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu, a także przetargi na przebudowę drogi powiatowej Szydłowiec- Antoniów - granica województwa oraz pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Mniszek -Łaziska-Orońsko (ul. Brandta).

 

a.KS

Opublikowano: 19 lipca 2016 11:13

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1163

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.