Zmiany na lepsze w sołectwie Łaziska Osiedle

Działania Zarządu i Rady Powiatu obecnej kadencji są wyraźnie widoczne na terenie całego powiatu.  Rok 2009 był również dobry dla społeczności sołectwa Łaziska – Osiedle.

 

    Dzięki staraniom administracji powiatowej otrzymali 2 km nowej nawierzchni na dziurawej od dziesięcioleci drodze powiatowej Orońsko-Mniszek, co znakomicie ułatwiło mieszkańcom dojazd do kościoła parafialnego w Mniszku i drogi krajowej nr 12.
    Powiat miał też swój udział w budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez Osiedle, oznakowano przejścia przez jezdnię, uzupełniono i uporządkowano znaki drogowe.Działania te na pewno poprawią bezpieczeństwo na drodze mieszkańców Osiedla i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
    W imieniu Rady Sołeckiej Helena Piecyk, sołtys Łaziska-Osiedle oraz Jerzy Minuczyc, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łaziska” w Łaziskach napisali list do Zarządu oraz Rady Powiatu w Szydłowcu z podziękowaniami.
    "Składamy serdeczne wyrazy podziękowania dla Zarządu i Rady Powiatu za te działania. W tym miejscu nie sposób przecenić pracy pana dyrektora Marka Ruszczyka, który swoją kompetencją, zaangażowaniem, solidnością i zwykłą ludzką życzliwością, zasłużył na szczególne wyrazy uznania. Chcemy zauważyć, że konkretne, wymierne działania władz Powiatu, są bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców i wyzwoliły tak potrzebny w środowiskach lokalnych wzrost zaangażowania mieszkańców i aktywności społecznej, co praktycznie skutkuje znaczącym zmniejszeniem zadłużenia wobec spółdzielni i chęcią dalszej poprawy warunków życia na Osiedlu." – czytamy w liście.
    W minionym roku Spółdzielnia mieszkaniowa wykonała wiele przedsięwzięć znacząco poprawiających warunki zamieszkania m.in. rozbudowa placu zabaw, generalne porządki na terenie Osiedla, remonty grzewcze i wodno-kanalizacyjne, naprawa i budowa dróg wewnątrz osiedlowych, estetyka terenów zielonych, szerszy dostęp do Internetu itp.
    Podziękowania również złożono Markowi Sokołowskiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu i zarazem współwłaścicielowi firmy Comes za jego bezinteresowną życzliwość i pomoc w urządzeniu placu zabaw dla dzieci i młodzieży.
    Zarząd spółdzielni mieszkaniowej i Rada Sołecka chcą dołożyć wszelkich starań, aby ich popegeerowskie osiedle było jedną z najbardziej zadbanych wsi w naszym powiecie i stanowiło przykład gospodarności i aktywności społecznej mieszkańców.

 

Opublikowano: 11 stycznia 2010 09:15

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 556

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.