Kolejne drogi powiatowe remontowane

23 marca w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu zostały podpisane umowy na przebudowę dróg na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

 

    Do 30 czerwca firma Drogmas wykona roboty budowlane polegające naprzebudowie drogi powiatowej na odcinku Mirów - Mirów Nowy. Ta sama firmawyremontuje drogę powiatową Smagów - Cukrówka - Pawłów do 30 maja b.r.
    Kolejna firma BUDROMOST - STARACHOWICE, wykona przebudowę dróg na odcinkuSulistrowice - Zawonia oraz Bąków - Wałsnów. Obie firmy zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.
    W przygotowaniu są kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty dróg.

Opublikowano: 29 marca 2010 09:14

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 425

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.