Remonty kolejnych ulic w Szydłowcu

W ramach rządowego Narodowego Programu Budowy Dróg trwają prace przy modernizacji kolejnych ulic miejskich. Inwestycja obejmuje budowę ulicy Browarskiej, chodnika przy ulicy Słonecznej i przebudowę ulicy Targowej. Łączny koszt inwestycji to 1.824.806,78 zł brutto.

 

    
Ciąg ulic Browarskiej, Słonecznej i Targowej po wykonaniu prac remontowych będzie stanowił drogę obwodową, łączącą drogi wyższego rzędu – powiatową i wojewódzką. Nowe nawierzchnie i chodniki dla pieszych znacznie podniosą też komfort poruszania się po mieście.
Zakres prac, które będą wykonane w ramach inwestycji jest szeroki. Jezdnia ulicy Browarskiej otrzyma nową dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej o ogólnej powierzchni 4.793,00 m2. Zostanie wybudowane też ogółem 139 m2 wjazdów do posesji betonowej kostki brukowej, powstanie chodnik z kolorowej kostki betonowej – ogółem 1.776,00 m2. Koszt prac do wykonania przy ulicy Browarskiej to 1.074.186,06 zł brutto.
Na ulicy Słonecznej powstaną wjazdy w ulice gminne z mieszanki mineralno – bitumicznej o łącznej powierzchni 201,20 m2; zostaną wybudowane wjazdy do posesji z kostki brukowej o powierzchni– 240,00 m2; zostaną ustawione krawężniki betonowe na długości 680 m bieżących.
Koszt wykonania prac przy ulicy Słonecznej to 249.502,69 zł. brutto.
Nową dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej o łącznej powierzchni 2.418,00 m2; otrzyma także uczęszczana ulica Targowa. Na Targowej powstanie także chodnik z kostki brukowej – ogółem 683,5 m bieżących i 416,47 m2wjazdów do posesji – również z betonowej kostki brukowej. Koszt prac, które zostaną wykonane przy tej ulicy to 501.118,03 zł brutto.
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu publicznym firma Budromost - Starachowice. Zakończenie robót przewidziane jest na 31 sierpnia br. Inwestycja finansowana jest w stosunku 50/50 – przez Narodowy Program Budowy Dróg i gminę Szydłowiec.

Opublikowano: 17 maja 2010 09:11

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 568

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.