Stacja pogotowia bliżej ludzi

 Zakończono prace nad dokumentacją i projektem przebudowy i rozbudowy budynku przychodni rejonowej przy ul. Staszica w Szydłowcu. Powstanie nowoczesny budynek oraz Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu.

 

    Obecny budynek pogotowia ratunkowego jest usytuowany daleko od miasta, a co za tym idzie, ludzie mają utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej.
     Zarząd i Rada Powiatu w Szydłowcu, wychodząc naprzeciw postulatom opinii społecznej, postanowili przenieść pogotowie bliżej miasta.
     Projekt przewiduje utrzymanie funkcji istniejącego obiektu przy ul. Staszica, jako budynku służby zdrowia, a także lokalizację gabinetów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu (Przychodnia Rejonowa). Nowoprojektowane budynki mają zapewnić pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu.
     Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do wymogów technicznych i funkcjonalnych aktualnie obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej. Przebudowa ma również na celu zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych mieszkańcom Powiatu Szydłowieckiego.
     „Po zakończonych procedurach przetargowych, jeszcze w tym półroczu zamierzamy rozpocząć budowę”.– powiedział Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. „Rozbudowa przewiduje również kompleks garaży dla zakupionych w ostatnim czasie 4 nowych karetek pogotowia.”- dodał Starosta.

 

Opublikowano: 21 maja 2010 09:10

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 468

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.