Nowy ciąg ulic Targowa, Słoneczna i Browarska

13 września odbył się końcowy odbiór inwestycji, obejmującej modernizację ciągu ulic Targowej, Słonecznej i Browarskiej.

 

Realizację inwestycji rozpoczęto pod koniec marca bieżącego roku. Zakres prac był bardzo szeroki. Obejmował budowę ulicy Browarskiej - ok. 308 mb nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m, wraz z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, ok. 321 mb jezdni o szerokości 7 m wraz z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej, odnowienie 70-metrowego odcinka nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m wraz z wykonaniem obustronnych chodników, wykonanie nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Polną, przebudowę istniejącego mostu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Modernizacja ulicy Słonecznej to budowa obustronnych chodników z kostki brukowej o szerokości 2 m, wjazdów na prywatne posesje z kostki brukowej, wjazdów publicznych i skrzyżowań z drogami gminnymi , oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
W ramach przebudowy ulicy Targowej wykonano 380 mb jezdni z masy bitumicznej, chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 683 m², zatoki parkingowe i 416 m² wjazdów na indywidualne posesje. Przełożono również część sieci wodociągowej i kabel telefoniczny, wykonano kanalizację deszczową o długości ok. 10 mb i oznakowanie.
Inwestycje odbierała komisja w składzie – zastępca Burmistrza Szydłowca Krzysztof Ziółkowski, Łukasz Kuleta, Kazimierz Piotrowski i Albert Krzewiński. Obecni byli także przedstawiciele wykonawców i nadzoru budowlanego.
Inwestycja służy nie tylko wygodzie mieszkańców tych isąsiednich ulic. Będzie to także alternatywne połączenie komunikacyjne, pozwalające pojazdom jadącym z kierunku Przysuchy i Chlewisk na tranzyt umożliwiający ominięcie centrum Szydłowca.

Opublikowano: 20 września 2010 09:03

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 446

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.