Z Szydłowca do Mirowa nową drogą powiatową

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa.

 

    Odbiór drogi nastąpił 13 października 2010r przy udziale: Wicestarosty Romana Woźniaka, Członka Zarządu Powiatu Adama Wlazło, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Ruszczyka, Inspektora Nadzoru Budowlanego Macieja Stefańskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, Sekretarza Gminy Mirów Jarosława Basiaka, Przedstawicielki Gminy Jastrząb Lidii Kołodziej, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy TRAKT oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Magdaleny Kisiel i Sylwii Pietras.
    Powiat Szydłowiecki w ramach ”Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” wyremontował i przebudował trzy odcinki drogi nr 4015W. Pierwszy odcinek to ul. Kolejowa od skrzyżowania z drogą krajową nr 7, na długości ok.1700m (do końca zabudowań). Drugi odcinek drogi prowadzi przez Gąsawy Rządowe na długości ponad 500m i trzeci od skrzyżowania z drogą gminną w Rogowie do skrzyżowania z drogą powiatową w Mirowie na długości 1800 m. Wyremontowana została jezdnia, chodniki, powstały nowe znaki poziome i pionowe.

Opublikowano: 22 października 2010 09:01

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 561

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.