Zakończono remont w Domu Pomocy Społecznej

W Domu Pomocy Społecznej, dokonano odbioru prac remontowych. 15 grudnia b.r., odbioru dokonała komisja w składzie: Roman Woźniak – Wicestarosta, Andrzej Mularczyk – Dyrektor DPS, oraz Magdalena Kisiel, Ryszard Krzemiński – pracownicy Starostwa, przy udziale przedstawiciela wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

 

    Prace obejmowały m.in. wymianę nawierzchni z płytek na podjeździe dla osób niepełnosprawnych i schodach oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich.
    Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach znajduje się na terenie gminy Orońsko, w powiecie szydłowieckim.
    Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Przebywają w nim 94 osoby. DPS "DK" jest obiektem nowoczesnym, wybudowanym z zachowaniem obowiązujących standardów. Rozwiązania architektoniczne dostosowano do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.
    Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opublikowano: 15 grudnia 2010 08:56

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 633

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.