Nowa pracownia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szydłowcu

W czwartek, 20 stycznia 2011r., otworzono nową pracownię w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szydłowcu. Jest to pracownia konserwatorsko – techniczna. Dzięki temu będą prowadzone zajęcia z pięcioma nowymi uczestnikami warsztatów.

 

Uczestnicy WTZ kształcili dotychczas swoje umiejętności w pracowniach terapeutycznych, takich jak: informatyczna, plastyczna, stolarska, gospodarstwa domowego, manualna, krawiecka, muzyczna, przyrodnicza. Prowadzone w nich zajęcia praktyczne mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. Poza rehabilitacją społeczną placówka prowadzi również zajęcia rekreacyjne odbywające się poza warsztatami. To między innymi wycieczki, pikniki, występy, udział w konkursach, itp.

Joanna Strzelecka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, reprezentująca Starostę Szydłowieckiego na uroczystym otwarciu nowej pracowni, podkreśliła, że: „dzisiaj, po 7 latach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu można z pewnością stwierdzić, że zorganizowanie i uruchomienie pierwszej w Powiecie Szydłowieckim, tego rodzaju placówki dla osób sprawnych inaczej było niezwykle trafną inwestycją, przede wszystkim w wymiarze społecznym. Są wymierne efekty działalności Warsztatów, a aktywność uczestników w różnych obszarach działalności, m.in. kulturalnej, kulinarnej, muzycznej, turystycznej, plastycznej, teatralnej, dzięki fachowości i zaangażowaniu terapeutów, pracowników i władz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu, przerosła najśmielsze oczekiwania. Potwierdzeniem tego są, m.in. liczne dyplomy wypełniające ściany placówki, a świadczące o udziale uczestników WTZ w różnych uroczystościach, przeglądach, konkursach. Warsztaty to niewątpliwie miejsce przyjazne dla uczestników, którzy chętnie tu przychodzą na zajęcia, gdzie mogą rozwijać swoje zdolności i w pełni uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej Powiatu Szydłowieckiego.”

Przed uroczystym otwarciem - symbolicznym przecięciem wstęgi, uczestnicy zaprezentowali oryginalne „Jasełka”, a zaraz po nich zaprosili wszystkich do wspólnego kolędowania. Maria Michalska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwróciła uwagę na to, jak radosne może być śpiewanie pieśni o narodzinach Jezusa.

Z WTZ korzysta obecnie 45 osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli 16 lat, posiadają aktualne zalecenie komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności do uczestnictwa w warsztatach. Placówka powstała 17 grudnia 2003roku i wciąż się rozwija.

Opublikowano: 21 stycznia 2011 08:54

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 836

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.